Laborator Virtual de Informatică & TIC
Materiale în format electronic pentru profesori şi elevi
Pixlr - Editor de imagini gratuit

e-learning / e-content
pixlr - editor de imagini gratuit | Sugestii de utilizare

• Pentru a vizualiza editorul de imagini pe tot ecranul (Full screen), din meniul View (Vizualizare) al aplicaţiei alegeţi
comanda Fullscreen mode (Mod tot ecranul).
• Ieşirea din modul Fullscreen se realizează prin apăsarea tastei Esc sau apelând din nou comanda mai sus menţionată.
• Pentru a repoziţiona panourile cu unelte, alegeţi comanda Reset pallete location (Resetati locatie paleta) din meniul View al aplicaţiei.